Foto

Fredhäll sett från vattnet, från sydväst. Till höger Essinge ångtvätt