Text

Tema Hemmet - I hyresrätt med fyra katter

"Mitt hem är min trygga plats. Jag vill kunna stänga in mig, gömma mig för andra, för att kunna slappna av helt. När jag bodde i studentkorridor tycket jag att det var jobbigt att dela kök ibland, Jag vill kunna välja när jag vill vara social."