Foto

Olovslunds småstugeområde i kvarteret Bokyllan under byggnad

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927