Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Stockholms stadsmuseum

Från Drottningholmsvägen mot Åkehovs blivande småstugeområde

Uppdaterad