Foto

Från Drottningholmsvägen mot Åkehovs blivande småstugeområde