Foto

Huset på Gnejsvägen 10 under byggnad i Ålsten småstugeområde