Text

Tema Hemmet - Astrid, 31 tycker att hemmet är en plats att vara sig själv på

¨"Köket blir ofta arbetsplats och plats för barnen att sitta och rita och annat pyssel. Vardagsrummet är plats för både lek och vila."