http://youtu.be/9beJ_jsgskU
Film & rörlig bild

Söders fulaste hus, har kanske söders finaste gård?

Den här filmen visades som lucka 23 i Stadsmuseets lucköppning 2011. Söders fulaste hus har det kallats, det orangea plåthuset på Folkungagatan, men vår byggnadsantikvarie Mari Ferring hittar en gömd oas bakom fasaden.

Transkribering

Hej! Mari Ferring heter jag och jag är antikvarie på kulturmiljöenheten. Vi jobbar bland annat med att uppmärksamma stockholmarna på speciella hus med speciella värden. Huset på Folkungagatan, det må vara utskällt och illa omtyckt, om man tittar på utsidan. Kommer man in på gården däremot hittar man en grönskande oas, som gjord för odling och för barnen att leka på. Arkitekten Bengt Lindroos ritade huset, det var färdigt 1973 och han såg också till att brandmursmålningen här kom på plats, ett landskapsmotiv med en ständigt lika blå himmel. Längs med fasaden inne på gården finns loftgångar och altaner för familjerna. Det här är typiskt 70-tal. Från utsidan är det mycket orange, mycket plåt, men från insidan är det en oas.