http://youtu.be/LrYujF_j9mI
Film & rörlig bild

Gasmask och gamla negativ

Den här filmen visades som lucka 16 i Stadsmuseets lucköppning 2011. Varför har vår fotokonservator Lina Ålenius gasmask på sig? Svaret finns förstås i dagens luckfilm!

Transkribering

Hej jag heter Lina Ålenius och är foto och papperskonservator. Vi står nu i rum 50, även kallat tarmen. Vi står här bland fotosamlingar, det är porträttsamlingar från början av 1900-talet. Det är glas och nitrat i de här samlingarna.

Fotografiskt material behöver särskilda förvaringsförhållanden. Det här materialet är väldigt gammalt och har varit med om en hel del. Till exempel det här, som är glasnegativ 100 år gamla. De ser ut att ha varit med om en översvämning. De se ser ut såhär inuti (öppnar första lådan). Material kan också brytas ner av sin egen kemiska sammansättning som nitrat-material. Det kan vi se här till exempel (den andra lådan), asken har gått sönder helt. Den har pajat av de här ångorna som blir när det bryts ner. Det har liksom kleggat ihop till en hel kaka. I det här projektet, som vi håller på med nu, så sorterar vi ut de här dåliga materialet med mögel och nedbruten nitrat och satsar på att ha en fin förvaring för material som är i gott skick!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ovanligt skratt

Ovanligt skratt