http://youtu.be/4pKQuglWkhM
Film & rörlig bild

Klubban från Flysta

Vid förra sekelskiftet var Stockholm litet och bostadsbristen stor, Britta berättar om hur man löste det på den tiden!

Transkribering

Jag heter Britta Peterson och är antikvarie på samlingsenheten. Här framför mig har jag en ordförandeklubba i svarvad björk. Den har en plåt i silver och på den står det Flysta municipalfullmäktige. Vid förra sekelskiftet var Stockholm inte större än innerstaden idag, men bostadsbristen var oerhört stor. Man bildade villasamhällen utanför staden. I Flysta,  nordväst om Stockholm, bildade man municipalsamhälle i villastaden 1916. Det betyder att man hade sin egen lilla kommun i den stora landskommunen Spånga. Det var fullmäktigeordföranden som höll i klubban under mötena ända fram till 1949. Då inkorporerades Spånga med Stockholm och Flysta blev en av Stockholms förortsstadsdelar. Klubban, den skänktes till Stadsmuseet 1950 utav Karl Albert Andersson, som då var stadsfullmäktiges ordförande.

Den här filmen visades som lucka 15 i Stadsmuseets lucköppning 2011.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Municipalsamhället Flysta : 1915-1948 / Britta Peterson

Municipalsamhället Flysta : 1915-1948 / Britta Peterson

Flysta villasamhälle 100 år : glimtar ur stadsdelens historia / Leif Ohlsson, Britta Peterson

Flysta villasamhälle 100 år : glimtar ur stadsdelens historia / Leif Ohlsson, Britta Peterson

Flysta villasamhälles pionjärtid : från markexploatering till municipalsamhälle / Britta Peterson

Flysta villasamhälles pionjärtid : från markexploatering till municipalsamhälle / Britta Peterson