Läs berättelsen!
Text

Tema Hemmet - Yvonne om uppväxten på 60-talet

"De starkaste minnena har jag från Gröndal med utedasslängorna vid sjö, kallvatten i kranen och med zink i trapphuset och inte minst av människorna som bodde där".