Foto

Victor Balcks väg 109-119 i Tallkrogen småstugeområde