Foto

Schaktning för grundplattor till hus i kvarteret Takkupan 6 vid Tunnbrödsvägen i Bällstas småstugeområde