Foto

Avlastning av husstomme till husbygge i kvarteret Lagfarten 1 vid Herrhagsvägen i Tallkrogens småstugeområde