Foto

Utsikt från Drottningsholmsvägen vintertid innan Åkeshov småstugebebyggelse