Foto

Västertorpskalven

Alla djur i stan är inte direkt levande.