Foto

Resning av husväggar pågår i kvarteret Bronskniven 1 i Ängby småstugeområde