Foto

Upphängning av tvätt i kvarteret Skifferdolken 14-15 vid Rökstensvägen i Ängby småstugeområde under byggtiden