Hvad Salig Dumbom visste, men vad Stockholms Stadsfullmäktige tyckas icke känna. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 37, den 9 september 1866
Bildkonst
Konstnär: Redaktör: Schultz, Johan Gustaf (1839-1869), Illustrationer: Wahlbom, Gustaf (1824-1876). Utbildningsförvaltningen

Antisemitiskt bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 37, den 9 september 1866. Hvad Salig Dumbom visste, men vad Stockholms Stadsfullmäktige tyckas icke känna.

Bildskämtet förmedlar en förmodligen vanlig syn på judar i 1800-talets Stockholm, ett synsätt som vi idag hade kallat antisemitiskt. I Söndags-Nisse hade judarna stora krokiga näsor, tysk brytning och var snåla eller giriga. Här har tydligen Stockholms stad hamnat i ekonomiska bekymmer. Långivaren ska föreställa en jude, som här skildras som girig och med tysk brytning, vilket var vanligt vid den här tiden.

Söndags-Nisse kom ut mellan 1862 och 1924. Mottot var ”Alla sätt äro bra – utom de tråkiga” – ett citat av den franske 1700-talsfilosofen Voltaire.

I tidningen förekom skämtteckningar med tillhörande text, ungefär som i 1900-talets tecknade serier. Ett urval av Söndags-Nisses bildskämt finns i Stockholmskällan. Vill du se hur ett helt nummer av Söndags-Nisse kunde se ut 1866 kan du använda en av länkarna nedan.

I Söndags-Nisse fanns även humoristiska kåserier, notiser och krönikor som kommenterade dagsaktuella händelser. Tidningen drev inte bara med kung och regering utan även med kvinnor och män ur alla samhällsklasser.

1866 hade Söndags-Nisse sitt kontor på Skärgårdsgatan 10 (nuvarande Själagårdsgatan 10), i kvarteret Cygnus.

Bilden är tagen ur ett privatägt exemplar av Söndags-Nisse, men tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad