Foto

Vy från Observatoriekullen över bebyggelse kring Saltmätargatan och Sveavägen