Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Stockholms stadsmuseum

Spikning av skarvlinjal i ytterväggsfog i husbygge i kvarteret Vindskupan 23 vid Kakvägen i Bällsta småstugeområde

Uppdaterad