Text

Lektionsförslag: Novellanalys - En arbetarklassfamilj i kris i början av 1900-talet. Uppgifter till ”Lycklig den som lyckan får” (1908), en novell av Maria Sandel.

Ämnen: Svenska och Historia.
Årskurs: 7-9 & Gymnasiet.

Här får eleven läsa och granska Maria Sandels korta novell. I elevmaterialet finns läsförståelsefrågor, ordförståelsefrågor, diskussionsunderlag, undersökningsuppgifter och en skrivuppgift där eleverna själva får skriva en novell. Som lärare är du givetvis fri att själv anpassa uppgifternas svårighetsgrad till dina elevers kunskapsnivå.

Uppgiften syftar till att eleven:
• reflekterar kring skillnader och likheter mellan dagens svenska skriftspråk och Maria Sandels
• utvecklar sin läsförståelse
• funderar kring frågor om klass och kön i ett historiskt perspektiv
• tränar på att söka och sammanställa information
• tränar på att argumentera
• tränar sin skriftliga förmåga

Kunskapsmål, Lgr 11
Genom uppgiften ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Historia

  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,


Svenska

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

Kunskapsmål, Gy 11
Uppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Historia

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.


Svenska

  • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.Har du lektionsidéer till Stockholmskällan?
Eller har du synpunkter på den här lektionen? Kontakta Stockholmskällans redaktion!

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Illustrera en Stockholmsskildring med samtida bilder - Lektionsbanken

Illustrera en Stockholmsskildring med samtida bilder - Lektionsbanken

Lycklig den som lyckan får - uppläsning av Maria Sandels novell

Lycklig den som lyckan får - uppläsning av Maria Sandels novell

Lycklig den som lyckan får / Maria Sandel

Lycklig den som lyckan får / Maria Sandel

Maria Sandel skriver till Anna Lindhagen som åkt ur stadsfullmäktige

Maria Sandel skriver till Anna Lindhagen som åkt ur stadsfullmäktige

Vid svältgränsen och andra berättelser : skildringar ur Stockholmslifvet / Maria Sandel

Vid svältgränsen och andra berättelser : skildringar ur Stockholmslifvet / Maria Sandel