Foto

Storforsplan under byggnation i Farsta. Hökarängen i bakgrunden