Zebror på skolplansch.
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Zebra

Skolplansch "Zebra" troligen i serien "Zoologiska tavlor av Vallardi", 21 st. Titel saknas på framsidan, men en klisterlapp med svensk text på baksidan har titeln "Sebra".
Format: liggande, 700x900. Färglitografiskt tryck.
Konstnär okänd.
Italiensk utgåva(?)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad