Sadelmakeri på skolplansch från 1890.
Bildkonst

Sadelmakeri

Skolplansch "Sadelmakeri" i äldre, okänd hantverksserie. Titel saknas.
Format: liggande, 640x880.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär okänd.
Troligen tysk utgåva.