Stenåldersmänniskor på skolplansch.
Bildkonst

Äldre stenåldern

Skolplansch "Äldre stenåldern Pl. 1." i serien "Kulturhistoriska bilder från Nordens forntid".
Format: liggande, 720x1000.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär: sign. K.J.& -RXCHR.
Dansk utgåva.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.