Korspindel på skolplansch.
Bildkonst

Korsspindel

Skolplansch "Korsspindel" i serien "Zoologiska väggtavlor av Meinhold", 44 st.
Format: liggande, 660x880.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär okänd.
Tysk utgåva.