Text

Brännkyrka skolarkiv, skolkatalog år 1902

"Förteckning över i skolåldern varande barn". 102 bilder.