Jesus födelse på skolplansch.
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Ett Barn varder oss fött

Skolplansch "Ett barn varder oss fött" i serien "Bibelplanscher", uppfodrad på duk som rullplansch.
Format: stående, 850x530.
Konstnär: sign. O.S.
Text i pl. nedre del: "Jesu födelse. Text: Luk. 2:1-20. Tänkespråk: Han har älskat oss och sänt sin Son. 1. Joh. 4:10b.
Trol. inhemsk utgåva.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad