New York, nedre Manhattan på skolplansch.
Bildkonst

New York, nedre Manhattan

Skolplansch "Newyork", i serien "Geografiska karaktärsbilder", 40 st.
Dubbelplansch, högra halvan, visande Nedre Manhattan kring sekelskiftet 1900.
Format: liggande, 660x880.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär: Josef Klemm, 1868-1916.
Tysk utgåva.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.