New York, nedre Manhattan på skolplansch.
Bildkonst
Konstnär: Klemm, Josef. Stockholms stadsmuseum

New York, nedre Manhattan

Skolplansch "Newyork", i serien "Geografiska karaktärsbilder", 40 st.
Dubbelplansch, högra halvan, visande Nedre Manhattan kring sekelskiftet 1900.
Format: liggande, 660x880.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär: Josef Klemm, 1868-1916.
Tysk utgåva.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad