Foto

Utsikt över Norra Ängby innan småstugebebyggelse