Fåglar på skolplansch.
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Vadarfåglar

Skolplansch med vadarfåglarna "Strandskata, stork, brushane, ljungpipare, spov, beckasin". Pl. 38 i serien "Dybdahls zoologiske plancher", 64 st.
Format: liggande, 610x770.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär: okänd
Norsk utgåva.

Uppdaterad