Mjukfeniga fiskar på skolplansch från 1880.
Bildkonst
Konstnär: Rålambshovsskolan. Stadsmuseet i Stockholm

Mjukfeniga fiskar (flundra, gråsej, ål, rocka)

Skolplansch "Mjukfeniga fiskar, I. flundra, II. gråsej, III. ål, IV. rocka" i serien "Dybdahls zoologiske plancher", 64 st.
Format: liggande, 610x770.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär okänd.
Norsk utgåva.

Uppdaterad