Foto

C. O. Grahns bosättningsaffär "Glasmagasinet", Götgatan 16 A