Foto

Slussen mot Skeppsbron 1925

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Le Pont Naval dans la ville de Stockholm

Le Pont Naval dans la ville de Stockholm