1940 års karta över Stockholm
Karta

1940 års karta över Stockholm

1938-40 års karta av Stockholms stadsingenjörskontor. Skala 1:4000. En mycket detaljrik karta som bland annat visar husens byggnadsmaterial, markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser och administrativa gränser. 

Så här källhänvisar du till kartan

Ange alltid upphov och var originalet finns. Ange även Objekt-ID.

Upphov

Stockholms stadsingenjörskontor

Skapad

1938 - 1940

Utgiven av

-

Objekt-ID

SE/SSA/Stockholmskartor/1938-1940 års karta över Stockholm av Stockholms stadsingenjörskontor

Här finns originalkartan

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut (bild: 1885 års karta över Stockholm, A.R. Lundgren)