Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897
Karta

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Situationsplan över Stockholmsutställning 1897. Planen visar detaljerat utställningsområdet på Djurgården, och innehåller en förteckning över utställningspaviljongerna. Situationsplanen är tagen från det stora tvåbandsverket: Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897: officiel berättelse. Stockholm, 1899-1900

Så här källhänvisar du till kartan

Ange alltid upphov och var originalet finns. Ange även Objekt-ID.

Upphov

Förvaltningsutskottet

Skapad

1899

Utgiven av

-

Objekt-ID

-

Här finns originalkartan

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Film från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Film från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut (bild: 1885 års karta över Stockholm, A.R. Lundgren)